Stadgar


Detta är det gamla stadgar som gällde under åren som sidan drevs av föreningen: